De databases: De PACSonWEB back-end bestaat uit een distributed database model. Hierdoor worden de onderzoeken van de verzenders in afzonderlijke repositories bewaard zodat de snelheid kan gewaarborgd worden en de data logisch gescheiden blijft. Door deze architectuur kan het systeem ongelimiteerd uitgebreid worden in de toekomst. Vandaag verwerkt PACSonWEB circa 2.000.000 beelden per dag.

De webservers: De PACSonWEB webservers zorgen voor de communicatie met de clients via https. Geavanceerde load-balancing en virtualisatie technieken zorgen ervoor dat de performantie gewaarborgd blijft en dat de webapplicatie een heel hoge beschikbaarheid geniet.

De gateways: De PACSonWEB gateways zorgen voor de verwerking van alle data, zowel voor de DICOM beelden als voor alle onderzoeks- en verslagdata. Via loadbalancing en redundantietechnieken kunnen gigantische datastromen verwerkt worden met een zeer hoge beschikbaarheid. Ook bij de verzender van de data staan gateways die de koppelingen verzorgen met de lokale systemen zoals het PACS en het RIS, de data zonder verlies comprimeren volgens de DICOM standaard en deze versleuteld communiceren met de gateways in het datacenter.