De klant centraal

Bij Dobco Medical Systems staat de klantentevredenheid altijd centraal, dit was reeds van bij de opstart van het bedrijf een kernwaarde, en is tot op de dag van vandaag zeer sterk verweven met alle processen.

Ons team bestaat uit ervaren IT engineers en applicatie consultants. Deze medewerkers staan stuk voor stuk in voor een optimale samenwerking tussen u en onze organisatie waarmee we streven naar een 100 % klanttevredenheid. Alleen samen staan we sterk.

Ons team: klantgericht en oplossend vermogen

Dobco Medical Systems heeft al zijn medewerkers hand-picked gekozen. Het team van vandaag is dan ook een jong en dynamisch team waarbij ieder lid ook nog zijn specifieke expertise heeft. Op die manier ontstaat er complementariteit waarbij het team op een comfortabele en succesvolle manier kan functioneren en een perfecte klantenfocus mogelijk maakt.

Ons team staat steeds klaar voor u. Onze klanten hebben dit met verve bevestigd in ons laatste tevredenheidsonderzoek.

Voor en na implementatie

Door de synergie tussen de sales organisatie en de service engineering is onze service afdeling al in een vroeg stadium voor u aan het werk. In alle trajecten wordt, nog voor de eerste offerte, de voor u meest passende oplossing doorgesproken. Na uw uiteindelijke opdracht wordt het project overgedragen aan de project manager. Onze ervaren project managers dragen, in overleg met u, zorg voor installatie en oplevering van de afgesproken oplossing. Door de veelvuldige contactmomenten tussen onze afdelingen zorgen we dat we continue op de hoogte blijven van hetgeen bij onze klanten speelt.

Uw service overeenkomst

Over service en support maken we graag vooraf duidelijke afspraken volgens een omvattend Service Level Agreement zodat u weet waar u aan toe bent. Samen bereiken we meer dan als een som van afzonderlijke partijen.

Communicatie

Last but not least, vinden wij de communicatie belangrijk tussen onze service organisatie en U. Niet alleen hebben wij een drietalige helpdesk, maar ook beseffen wij het belang van correcte en tijdige informatie omtrent een openstaande vraag, voortgang van implementatie, de status van een probleem of de input bij nieuwe ontwikkelingen.